Gå på parterapi i Östermalm, Södermalm och Stockholm

Om relationer

 

I början av en relation så söker vi efter likheterna och är så oerhört nyfikna och intresserade av varandra. Vi ger varandra uppmärksamhet, lyssnar och bekräftar. Man vill samma saker.  I förälskelsen upplever vi oss så lika och kompletterar varandra så bra. Inledningsvis i en relation så har vi mest fokus på likheterna och det positiva. Vartefter tiden går så blir olikheterna allt synligare. Plötsligt börjar missförstånden dyka upp oss emellan, vi blir besvikna på varandra, ledsna, arga – vad var det som hände? 

Hur bygger man en långvarig relation?

När missförstånden dyker upp så behöver vi lägga tid på att försöka förstå varandra lite mer på djupet. Vi behöver utveckla våra kärlekskartor över varandra. Vad känner jag när det här händer och vad gör jag då? Vad känner du när det här händer och vad gör du då? Det kan vara både spännande och frustrerande att upptäcka olikheter. Framför allt är det en enorm hjälp för att kunna lösa problem tillsammans.

 

Kärlek är ett verb

Kärlek är något vi gör, kärlek är alla de vardagliga handlingar som tillsammans skapar en relation. Vad gör dig glad i vardagen av alla de små saker som din partner gör för dig? Tömmer diskmaskinen, gör kaffe på morgonen, hämtar in tidningen, ger dig en kram, skickar ett uppmuntrande sms? Vad brukar du göra för små handlingar i vardagen för att visa din kärlek till din partner? 

Kärlek är alla de situationer vi går igenom tillsammans, ibland hanterar vi dem bra och ibland kan det bli rena dikeskörningar. 

 

Bra saker att veta om kärleksrelationer

I relationer kan vi ofta tänka att vi reagerar på vad andra gör mot oss. I jämförelse tänker vi mer sällan på att andra reagerar på vad vi gör mot dem. Vi ser ofta oss själva enbart som mottagare av den andres beteende, ej som sändare. ”Du fick mig att känna…., det är för att du gjorde sådär som jag gjorde si…,  om du inte hade gjort så så hade jag aldrig…”  I kärlek behöver jag titta på vad jag gör och hur det känns för dig. Du behöver titta på vad du gör och hur det känns för mig. 

Vi är inte samma person med alla, vi har inte bara ett beteende i alla relationer. I själva verket formas vi i de relationer vi har, även om vi har vissa grundläggande karaktärsdrag. Slutsatsen är att vi skapar relationen och relationen skapar oss. Relationen är utrymmet mellan oss. Det är inte vem du är och den jag är utan samspelet, mellanrummet och utrymmet emellan oss. Det är vad vi gör mot varandra, saker från mig och saker från dig som skapar relationen. 

 

Vilka varningssignaler är tecken på allvarliga problem?

  • Samtal blir snabbt aggressiva med nedlåtande kommentarer och/eller direkt kritik
  • Starka negativa känslor
  • Frånvaro av att vilja bli sams och reparera relationen efter konflikt
  • Man lever parallella liv
  • Det känns inte längre meningsfullt att försöka prata med varandra
  • Likgiltighet inför partnern

 

Du har väl inte missat min YouTubekanal och filmerna om relationer,  ”Hjälp – vi förstår inte varandra!”, ”Kärlek&Konflikt – knäck koden”

Kontakta mig om ni vill boka tid för parsamtal.