Stress

Hur stress kan kännas

Om stress

När någon säger att den känner sig stressad så betyder det ofta att man känner ett inre, fysiskt eller psykiskt obehag ex vis:

 • ökad puls, hjärtklappning
 • tryck över bröstet
 • orostankar
 • koncentrationssvårigheter
 • spänningar i kroppen
 • mer ledsen, mer irriterad

Vanliga orsaker till stress  kan vara:

 • Min tid räcker inte till
 • Jag har ett stort ansvar på jobbet men inte mandat att styra över situationen
 • Jag upplever problem med min chef eller med organisationen
 • Vår familjesituation går inte ihop, vi arbetar heltid och har flera barn
 • Jag känner mig otillräcklig som förälder och som medarbetare
 • Utöver arbete och familj så har det inträffat andra påfrestningar i livet som anhörigs sjukdom, död, flytt

Vad kan stress leda till?

Hur vi reagerar på situationer som uppstår i livet är individuellt. Det du blir stressad av blir inte din kompis stressad av, det som oroar din partner oroar inte dig osv. Vi människor är helt enkelt olika. Att kortvarigt känna sig stressad över ex vis hög arbetsbelastning på jobbet eller problem i relationen är vanligt. Följaktligen inträffar kortvarig stress för alla människor flera gånger under livet. Det är när vi känner oss stressade över en längre tid som vi exempelvis kan få mer allvarliga symtom på stress:

 • sömnsvårigheter
 • trötthet som inte går att vila sig ifrån
 • koncentrationssvårigheter/minnesproblem
 • nedsatt förmåga att hantera krav eller tidspress
 • humörsvängningar
 • förutom kroppsliga symtom som ovan så kan det även tillkomma en känslighet för ljud och ljus

Vad kan vi då göra när vi känner oss stressade?

Jo, forskningen säger att vi ska ha en god balans mellan aktivitet och återhämtning. Och vad är då återhämtning? Enkelt förklarat kan vi säga att om vi belastat kroppen med en löptur så är det kroppen som behöver lite vila och energipåfyllning. Å andra sidan om det är hjärnan som har varit belastad efter att vi suttit och koncentrerat oss på en uppgift eller ett möte så är det hjärnan som behöver paus från den mentala belastningen. Återhämtning kan för en del då bestå i att ta en promenad, göra avslappning eller gå och småsnacka med en kollega. Vill du läsa mer så kan jag rekommendera boken Återhämtningsguiden av Niclas Almén.

Om du vill ha hjälp att hantera din stress så kontakta mig för att boka en tid.