Parterapi/relationsproblem

Parterapi hos parterapeut Sandra Guteklint på Östermalm i Stockholm, utbildad på Couples Institute i USA,

Utbildad på Couples Institute

Utbildad på Couples Institute, Kalifornien

 

Alla parrelationer har sina utmaningar.

Parsamtal på Östermalm, Stockholm

Alltför ofta är parterapi en sista utväg. Låt parterapi och parsamtal på plats i Stockholm eller online vara ett första steg att ta när ni inte når eller förstår varandra. Eller gå i parsamtal i förebyggande syfte, för att förstå och lära känna varandra bättre.  Det är vanligt att man funderar på parterapi/parsamtal när:

 

  • ni bråkat länge om samma sak utan att åstadkomma betydande förbättringar
  • tidigare otrohet eller svek fortfarande påverkar relationen
  • intimitet och närhet minskat betydande
  • livsomställningar som sjukdom, föräldraskap, barns flytt, pension eller arbetslöshet påverkar relationen negativ
  • ni upplever er låsta i positioner i relationen och relationen utvecklas negativt
  • någon av er är ofta frustrerad eller ledsen relationen och upplever att den inte får sina behov tillgodosedda
  • tystnaden dominerar i relationen

 

Gå på parterapi på Östermalm, Stockholm

 

I parterapi söker vi förståelse för hur olikheterna mellan er kan leda till konflikter och jag arbetar utifrån en metod som heter Integrativ Beteendeterapi för par (IBCT).  Hur ni förstärker varandras negativa beteenden och skapar negativa cirklar. Kampen för att förändra den andres beteenden får ofta motsatt effekt. Hos parterapeuten arbetar ni med djupgående förståelse och acceptans samt att var och en undersöker egna tanke- och beteendemönster och konsekvenserna av dessa i relationen.

Parterapeut i Stockholm centralt på Östermalm

Som i all terapi så använder vi de första parsamtalen till att börja förstå ert samspel och er som individer, man kan kalla det en bedömningsfas. Efter det,  vare sig vi ses på mottagningen på Östermalm eller online så arbetar vi med ert samspel utifrån acceptans och förändring med den fördjupade förståelsen för varandra som grund. Ni kommer att få hemuppgifter av parterapeuten att arbeta med och det innebär att ni måste avsätta tid för detta. Er ansträngning i parsamtalen är det som kommer att styra utfallet, jag kan bara visa er hur ni ska göra men själva arbetet gör ni. Jag kan inte nog betona detta. Förändring i en parrelation tar tid och man behöver vara målinriktad och uthållig.

 

Få bättre parrelation genom parterapi på Södermalm, Östermalm, Stockholm

Se på min film om parterapi på Youtube eller några av mina andra filmer om kärlek och relationer.

Vanliga frågor och svar om parterapi: 

Vad är parterapi?

Parterapi innebär att du och din partner träffar en psykolog. Ni kommer att berätta om era svårigheter och era styrkor och psykologen använder sin kompetens om relationer, samspel och kommunikation för att vägleda er framåt.

Hur går parterapi till?

En parterapi inleds med att paret och terapeuten träffas för att sortera i vad som inte fungerar och vad som fungerar bra i relationen. När man har analyserat problemen så behöver man även komma överens om en målsättning med samtalen. Därefter börjar man arbetet som innebär att paret kommer att ha övningar att göra mellan sessionerna.

Hjälper parterapi?

Studier visar att parterapi har en tydlig positiv inverkan på parrelationen. I en relation där båda är starkt motiverade att arbeta i terapin för att förstå sig själv och sin partner bättre och är villig till acceptans och förändring är prognosen mycket god.

vHur länge behöver man gå i parterapi?

Mitt ärliga svar är: Det beror helt på er. Parterapi är ingen snabb tågfärd mellan Malmö och Stockholm. Det är snarare en långsam bilfärd med dikeskörningar. Glädje över en positiv förändring, frustration över ens egna och den andras tillkortakommanden, euforin över nya insikter och erfarenheter.  Min uppgift är att vara där vid stoppen och visa på möjliga vägar och er uppgift är att samarbeta för att ta er framåt. Hur lång tid det kommer att ta?  Det ärliga svaret är, jag vet inte och jag råder er att inte lägga någon energi på den frågan utan lägga energi på att gå in i bilen, vrida om nyckeln och börja jobba med er själva.

Vad är det för skillnad mellan parterapi och familjerådgivning?

Det allra viktigaste när man söker psykologisk hjälp är att din terapeut har en psykolog- alt psykoterapeutlegitimation. På den kommunala familjerådgivningen är många utbildade socionomer med vidareutbildning till psykoterapeut. Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning och det är kraftigt subventionerat och vanligtvis har man möjlighet att få gå 5 samtal. Parterapi hos en legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut innebär att du går till en terapeut som har den mest kvalificerade utbildningen av alla. En sådan terapi är mer djupgående. Psykologen kommer att ha kunskap för att förstå er båda och ert samspel på djupet samt en vetenskapligt grundad verktygslåda för att hjälpa er till förändring. Parterapi är inte subventionerat så därför dyrare.

Så vad man ska välja är beroende av vilken hjälp man är ute efter och hur ens ekonomi ser ut.

 

 

Här kan du ta kontakt för att boka tid för parsamtal på mottagningen på Östermalm i centrala Stockholm.  Mottagningen nås lätt från såväl Södermalm som Kungsholmen som orter utanför Stockholms innerstad.

Är du nyfiken på parterapi online, här kan du läsa mer.