Psykisk ohälsa

 Stödgrupper och hjälplinjer:

 

Sida med mycket bra information om psykologi/psykoterapi

www.psykologiguiden.se

 

Patientförening för depression

föreningen balans

 

Svenska ångestsyndromsällskapet

www.angest.se

 

Riksförbundet för social och mental hälsa

http://www.rsmh.se/

 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

www.spes.nu

 

Stödförening för individer med tvångssyndrom och deras anhöriga

www.ocdforbundet.org

 

Stödförening för offer för sexuella övergrepp

www.rise-sverige.se

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Jour: 0200-21 20 19

 

Hjälp och stöd vid frågor kring sexualitet och könsidentitet

RFSU-kliniken. Tar emot personer över 20 år. RFSU-kliniken erbjuder preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning, provtagningar vid misstänkt könssjukdom och psykoterapi (Stockholm). Gratis terapeutisk rådgivning vid sexuella frågor, potensproblem, bristande lust, sexmissbruk, även #metoo frågor. RFSU-terapeuternas telefonrådgivning: 08-692 07 70

 

Grupper för män:

Manscentrum är en professionell förening i Stockholm med gruppterapier för män med våldsamt beteende.

 

Grupper för kvinnor:

Lättaste sättet att hitta en jour nära dig är att använda Roks (Riksföreningen för kvinnojourer och tjejjourer) hemsidas sökfunktion.

Kvinnofridslinjen är en dygnetruntöppen nödlinje för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och närstående kan ringa. Jour: 020-50 50 50 (dygnet runt).