Om Sandra Guteklint

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med såväl psykodynamisk som KBT utbildning. Redan 1988 började jag arbeta inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och fick min psykologlegitimation 1997. Såhär 26 år senare har jag mött tusentals individer, par och familjer som har kommit såväl i akut kris som i förebyggande syfte.

Mitt intresse för människor och hennes beteenden har löpt som en röd tråd genom hela mitt liv. Det ledde mig under ett antal år till att även vidareutbilda mig i neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD och högfungerande autism.

När kognitiv beteendeterapi gjorde sitt intåg kom jag i slutet av 90-talet att specialisera mig på psykologisk behandling inom KBT. Utbildar gör jag mig med jämna mellanrum så numer har jag även ACT och en parterapiutbildning från Californien i min verktygslåda.  På min mottagning på Östermalm i Stockholm arbetar jag med individer, parterapi och familjeterapi.

Vad gör egentligen psykologen?

Min uppgift är först och främst att göra en bedömning av den person jag har framför mig. Vad är det som fungerar i personens liv, vad är det som hindrar? Vad är det personen fastnar i och vad blir konsekvenserna av det? Hur önskar hon att livet skulle vara? Vad har hon med sig i bagaget som kan ge en ökad förståelse för det hon sitter fast i just nu? Och såklart, hur kan jag hjälpa personen vidare i livet?

arbetsbild-1

Varmt välkommen att höra av dig för att boka en tid.