Parterapi i Östermalm, Södermalm och StockholmRELATIONSTEST

1. Jag kan samarbeta väl och lösa praktiska problem med min partner

3 Alltid
2 Ofta
1 Sällan
0 Aldrig


2. Jag känner att jag kan berätta saker i förtroende för min partner

3 Alltid
2 Ofta
1 Sällan
0 Aldrig


3. När jag och min partner inte är överens eller har en konflikt kommer jag snabbt över det

3 Alltid
2 Ofta
1 Sällan
0 Aldrig


4. Hur ofta under den senaste tiden har du tänkt att er relation inte är bra?

0 Alltid
1 Ofta
2 Sällan
3 Aldrig


5. Hur ofta har du under den senaste tiden funderat på att separera från din partner?

0 Alltid
1 Ofta
2 Sällan
3 Aldrig


6. Hur känslomässigt nära känner du dig din partner?

3 Mycket nära
2 Ganska nära
1 Bara lite nära
0 Inte alls nära


7. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med er relation?

3 Mycket nöjd
2 Ganska nöjd
1 Ganska missnöjd
0 Mycket missnöjd


Avslutningsvis när du besvarat de sju frågorna och gjort detta relationstest så räknar du ut en totalsumma. Ett relationstest ger en relativt bra fingervisning om relationens kvalitet för stunden.
17 poäng och högre – Ni har troligtvis en mycket harmonisk relation. Av den anledningen kan parterapi för er vara ett sätt att lära känna varandra på ett ännu djupare plan och utveckla era kärlekskartor över varandra. Parterapi kan framför allt vara ett sätt att förebygga kommande påfrestningar i relationen.
Runt 13 poäng – Allt som allt den mest typiska poängen för par som söker parterapi. Å ena sidan är det närmast en självklarhet att relationer går upp och ner, å andra sidan så kan vi ofta behöva hjälp att lösa utmanande situationer i kärleksrelationen. Vill du läsa mer om hur parterapi går till så kan du göra det här eller hur jag erbjuder parterapi online.
Runt 6 poäng – En vanlig poäng i nära anslutning till en separation. Kanske behöver du sätta dig ner med din partner och diskutera om det finns något att göra åt problemen i er relation? Har du svårt att ta dig ur relationen för att du kanske är rädd att såra din partner, rädd att vara ensam, tror du inte att du skulle klara dig på egen hand? Kanske behöver du själv gå och prata med någon? Läs mer här om terapi för dig.

Det här relationstestet kallas Valentinskalan och är utarbetad av Per Carlbring mfl.