Tips inför terapi

Psykolog Sandra Guteklint ger tips inför terapi

Tips inför terapi.

  1. Gå till en terapeut som är legitimerad psykolog alt legitimerad psykoterapeut. Legitimationen är en kvalitetsstämpel då personen är skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i behandlingen och föra sekretesskyddad journal. Här kan du söka på Psykologiguiden efter en legitimerad psykolog. Du kan söka efter verksamhetsområde, kön eller geografiskt område.
  2. Ha realistiska förväntningar.  Ingen terapeut kommer att kunna tillgodose alla dina behov. Därför kommer det att handla om att ta eget ansvar, inte om att terapeuten ska presentera färdiga lösningar. Terapeutens uppgift är att vara till hjälp för att visa dig hur du kan bli din egen problemlösare.
  3. Kom överens om en gemensam, rimlig målsättning. Du och terapeuten bör komma överens om vad målet är med terapin, vad som förväntas av dig och ev en uppskattning av behandlingstid.
  4. Du behöver avsätta ordentligt med tid. Var inställd på att terapi är mycket arbete både under sessionerna men framför allt det du förväntas arbeta med mellan sessionerna. Av den orsaken är det viktigt att du ser till att du har tid i livet för att kunna genomföra behandlingen.
  5. Har du funderingar kring själva behandlingen? Det bästa är att ta upp det med din terapeut. Behandlaren ansvarar för att utvärdera arbetet. Vi trivs och fungerar olika bra med olika personer och det är samma sak med terapeuter. Om det inte känns bra så betyder inte det att det inte finns hjälp att få, du kan alltid söka hjälp hos någon annan.