Vad är KBT?

KBT på mottagningen i Stockholm eller online – så går det till

De första samtalen.

När vi ses antingen på mottagningen på Östermalm eller online, så ligger fokus på att förstå vad det är som hindrar dig i ditt liv och vad det är som fungerar bra. Det betyder att det kommer vara mycket du som pratar och jag som har mycket frågor framför allt under det första samtalet. Det krävs ofta ett par samtal för att göra en analys av dina hinder och formulera en riktning framåt.

Behandlingen.

Att göra ett förändringsarbete innebär att jag har kunskap och erfarenhet kring vad som kan hjälpa dig i din riktning och att du lägger tid och ansträngning på att göra övningar och hemuppgifter mellan sessionerna. Principen är densamma som att gå till en personlig tränare, en PT kan inte mer än visa dig vilka övningar du ska göra men arbetet med att bygga muskler är helt upp till dig. Behandlingen på mottagningen i Stockholm kan också innebära att vi gör exponeringsövningar för att du stegvis ska få öva på situationer som är svåra för dig. Det finns inga genvägar till förändring utan det som kommer att leda till förändring är att börja göra annorlunda.

Behandlingstiden med KBT varierar vanligtvis mellan 10-30 sessioner. En session är 45 minuter och inledningsvis träffas vi en gång/vecka.

Vad krävs av dig?

Att gå i terapi innebär att du behöver möta tankar, beteenden eller känslor som du kanske tycker är svåra eller obehagliga. Behandlingen kan göra att du upplever ett motstånd mot att öppna dig och ta emot hjälp.

Psykoterapi och psykologisk behandling är inte bara stödjande utan kan också kännas krävande. Du kan behöva lita på din behandlare, även om det känns svårt. Du kan också behöva ifrågasätta dig själv, och berätta om sådant som känns jobbigt. Det kan göra att många till och med kan må lite sämre till en början. Det behöver inte betyda att terapin inte fungerar.

Din motivation är viktig, och ökar chansen att behandlingen ska ge det resultat du önskar.

 

KBT är en strukturerad och framåtblickande terapiform som har starkt vetenskapligt stöd.KBT Psykolog Sandra Guteklint i Stockholm

Kognitiv beteendeterapi – Den utgår ifrån att våra tankar och känslor, vårt beteende och kroppens fysiologi påverkas av tankemönster som grundläggs tidigt i livet.

I terapin får du hjälp att se och förändra dessa mönster. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen/paret och din omgivning, här och nu. Terapin går ut på att lösa problem och på att hitta strategier för att lösa framtida problem. Alla människor är olika och därför är behandlingen hos mig på mottagningen i Stockholm eller online, individanpassad. Det innebär att terapin även kan ha inslag av olika terapiformer såsom bearbetande och tillbakablickande samtal, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och  Compassionfokuserad terapi.

Målet är att du ska utvecklas och må bättre

KBT går att använda i alla åldrar och kan fungera som ett bollplank för utveckling och problemlösning. Den hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig.

Kognitiv förändring behöver inte handla om att förändra sina föreställningar om sig själv och världen. Det kan även handla om att utveckla nya förhållningssätt , exempelvis till stress, ångest eller andra problematiska upplevelser. Du kan få hjälp med att hitta sätt att hantera svåra situationer och acceptera sådant du inte kan påverka.

KBT – En vedertagen behandlingsmetod

KBT är idag en välbeprövad behandling vid de flesta psykiska problem som exempelvis depressioner, fobier och ångesttillstånd såväl som vid stressproblematik och relationsproblem.

Kroppsliga sjukdomar som ex vis tinnitus och IBS kan framgångsrikt hanteras med hjälp av KBT.

 

Vanliga frågor och svar om KBT:

Vad är KBT?
KBT är en förkortning av Kognitiv BeteendeTerapi och är en psykologisk behandlingsform. Man utgår från att en människas tankar, känslor och beteenden går att påverka och förändra.

När ska man välja KBT?

KBT har i forskning visat sig vara effektivt inom en mängd olika områden. KBT är ex vis förstahandsval vid fobier, stress, depression, sömnstörningar, samt oro och ångest. Forskning har visat att många som går i KBT behandling upplever att besvären minskar eller försvinner helt.

Hur går KBT till?
KBT inleds med att du träffar din psykolog för ett par bedömningssamtal. Ni utreder tillsammans vilka hinder du har i ditt liv och vad du vill och vad ni kan uppnå med KBT. Därefter inleds arbetet som för din del innebär att du aktivt gör olika övningar mellan sessionerna.

Hur länge behöver man gå i KBT?
Behandlingstiden beror på vilka problem du har och vilka mål ni satt upp för terapin. Vanligtvis träffar du psykologen mellan fem – tjugofem gånger i en KBT-behandling.

Vad är skillnaden mellan Kognitiv Beteendeterapi och Psykodynamisk terapi?

Min psykologutbildning är psykodynamisk och psykoterapeututbildningen är KBT. Jag skulle säga att det ger mig en teoretiskt solid grund och de bästa förutsättningarna för att möta er klienter.  Om jag ska hårddra skillnaden så skulle jag säga att: den psykodynamiska terapin syftar till insikt i sig själv, att förstå hur jag själv fungerar i relation till andra och till mig själv. Den kognitiva beteendeterapin syftar till att ge dig en kunskap om hur du ska genomföra de förändringar du vill och behöver för att må bättre.

 

KBT behandling med psykolog Sandra Guteklint

Kontakta mig om du vill veta mer eller boka en tid direkt.

KBT Psykolog Sandra Guteklint – Stockholm, Östermalm

Kontaktformulär

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.