Vanliga frågor och svar

Var nyfiken – ställ frågor

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR:

 

Vad är KBT?
KBT är en förkortning av Kognitiv BeteendeTerapi och är en psykologisk behandlingsform. Man utgår från att en människas tankar, känslor och beteenden går att påverka och förändra.

Hur går KBT till?
KBT inleds med att du träffar din psykolog för ett par bedömningssamtal. Ni utreder tillsammans vilka hinder du har i ditt liv och vad du vill och vad ni kan uppnå med KBT. Därefter inleds arbetet som för din del innebär att du aktivt gör olika övningar mellan sessionerna.

Hur länge behöver man gå i KBT?
Behandlingstiden beror på vilka problem du har och vilka mål ni satt upp för terapin. Vanligtvis träffar du psykologen mellan fem – tjugofem gånger i en KBT-behandling.

Hur går parterapi till?
En parterapi inleds med att paret och terapeuten träffas för att sortera i vad som inte fungerar och vad som fungerar bra i relationen. När man har analyserat problemen så behöver man även komma överens om en målsättning med samtalen. Därefter börjar man arbetet som innebär att paret kommer att ha övningar att göra mellan sessionerna.

Hjälper parterapi?
Studier visar att parterapi har en tydlig positiv inverkan på parrelationen. I en relation där båda är starkt motiverade att arbeta i terapin för att förstå sig själv och sin partner bättre och är villig till acceptans och förändring är prognosen mycket god.

Hur väljer man psykolog?
Jag rekommenderar alltid att man går till en behandlare som är legitimerad psykolog. Då vet du att du går till en person som har den rätta grundutbildningen. Om personen också är legitimerad psykoterapeut så vet du även att personen har en vidareutbildning så att du tryggt kan veta att du kommer att få den bästa behandlingen.

Vad gör man om det inte känns bra hos psykologen?
Man passar inte ihop med alla människor. Om det är någon detalj som inte känns bra så ta upp det med psykologen men om du känner dig obekväm eller otrygg med personen så går det bra att avboka din nästa tid utan att du behöver ge någon förklaring.

Vad kostar det att gå i terapi?
Priserna ligger från 1600 kr, skicka en förfrågan via kontaktformuläret så får du ett exakt pris. Ange om du söker individuell- eller parterapi samt om du betalar privat eller via ett företag.

Boka tid här.